1969 | 1981 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | X-files | Favoritter


Toppmøte. Bjørgeseterfjell i Romeriksåsene.

er er de 50 kjentmannspostene i Oslomarka for perioden 2002 til 2004. Du trenger kart og Kjentmannsmerkets håndbok, som frem til 2005 ble utgitt av Skiforeningen og DNT Oslo Omegn i samarbeid.
Håndboken for 2002 til 2004 kalles iblant Jaklefossboken, etter bildet av Jaklefoss på forsiden.
Vestmarka og Hurum
Ut mot havet (Raumyrfjell i Hurum)
Et glemt minnesmerke på Hurum

Delefurua i Kjekstadmarka

Gammel strandkant
Sagfossen som drev Rustadsaga
Steindalen, ved gammel grensestein
Oppbrennerbonn
Godtland


Bærumsmarka
Dælivannet, «Gutten med Seljefløyten»
Stanglina

Krokskogen
Knappnæring
Abrahamsrud

Attogframsetra

Nordsetra

Malesteinen i Krokkleiva
St. Jørgenskastet
Smeddalen
Henningsteinen

Lokedammen
Damtjernåsen

Jaklefoss


Nordmarka

Nord på Juthaugen
Helgehaugen
Kastesteinene ved Ølja

Lurikoia
Stålmyra

Anderstjernbekken
Hakkloa sag og mølle
Porten

Kulveitangen

Fossen under lille Gørja
Dammen foran Gåslungen
Kamphaug
Jettegrytene ved Dausjøen

Lille Åklungen

Lillomarka

Burås

Jegersly, Markas første private hytte

Gamle Bergensvei

Romerikåsen

Bjørgesæterfjellet
Gravrøys på Jutulen
Rundkollen
Djupdalen gruve


Østmarka

Blåtjerngrana

Kroktjerntunnelen
Vannbassenget ved Sarabråten

Slepptjern

Luttjern
Vikstjernkoia

Sørmarka

Sotåsen

Tyrigravåsen

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka |
Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort