1969 | 1981 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | X-files | Favoritter

Helt topp . Gullikskollen i Krokskogen, kjentmannsppost i perioden 2004 til 2006.er er de 50 kjentmannspostene i Oslomarka for perioden 2004 til 2006. Postene står ute til 1. juni 2007. Postene skiftes ut annethvert år, disse 50 ble lansert 5. september 2004.
For å finne kjentmannspostene trenger du kart og Kjentmannsmerkets håndbok, som utgis av Skiforeningen og DNT Oslo Omegn i samarbeid. Dette var den siste kjentmannsboka som ble laget før DNT og Skiforeningen brøt samarbeidet om Kjentmannsmerket. Den kalles iblant «Gullikskollenboka» på grunn av forsidebildet fra Gullikskollen. Boka kan bestilles fra Skiforeningen.

Finnemarka Hvor er dette?
Hørtekollen

Kjekstadmarka
Storhella
Turveien på gamle Drammensbanen


Vestmarka
Glasåsen
«Gryte» SØ for Tveitsetra

Ramsåsstua

Bærumsmarka
Skjerpene ved Fiskelaustjernet
Steinsetting i Brunkollia

Krokskogen
Finnegrotten
Finneflakseter

Myrseter
Bukkebekksteinen
Gullikskollen

Otertjernsrenna
Asbjørnsens vei
Storfurua på Småflak
Limnigrafen ved elven fra Kringla
Svartendammen
Haukerenna
Flyttsteinen på Steinbuåsen

Nordmarka
Finntjernsmyrdam
Tørkerudtjernet

Ballangrudkollen
Fjellsjøhøgda
Grimsvannet
Der Banner-Ole «Solungen» bodde
Elvikløkka
Knappa
Sølvviksdammen
Langedalen ved st Svarttjern
Myrtjernhelvete
Gaupekollen

Dausjødammen

Lillomarka

Nordskogen
Ulvegravene ved Sanner
Steinhjulet syd for Glassberget

Romerikåsen

Røysa på Snellingshøgda
Nannestadgruvene nord for Engelstadtjernet
Helletjernet
Feviksvangen
Guritjernkollen
Bentebråtan

Østmarka

Skansene ved Bakås
Ellingsrud Mølle
Lombardiet
Gullsmeden
«Den første varde» - syd for Skullerudåsen
Søndre Kjerrmostjernet
Grønliåsen
Breidmåsan

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka |
Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort