1969 | 1981 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006| X-files | Favoritter

Helt topp. På Krokskogens kant, kjentmannsposten Helt vest som er et av høydepunktene i perioden 2006 til 2008.er er de 50 kjentmannspostene i Oslomarka for perioden 2006 til 2008. Postene står ute til 1.septemberi 2009. Postene skiftes ut annethvert år, disse ble lansert 3. september 2006.
For å finne kjentmannspostene trenger du kart og Kjentmannsmerkets håndbok, som utgis av Skiforeningen.
Dette er den første kjentmannsboka som er laget etter at DNT og Skiforeningen brøt samarbeidet om Kjentmannsmerket. Den kalles iblant «Gleinåsboka» på grunn av forsidebildet fra Gleinåsen i Hurum. Boka kan bestilles fra Skiforeningen.


Fristelser i kø: Kjerkeberget på Krokskogen, Dalbakk
i Østmarka, Haugskollen i Bærumsmarka.

Hurum og Kjekstadmarka
Bronsealderrøys Knivsfjellet Hurum
DEG 1876 i Hurum
Herstadheia i Kjekstadmarka syd
Skakkleivåsen i Kjekstadmarka

Vestmarka
Stormyr S Oppsalseter
Bygdeborg på Vindkovan
Latinersteinen i Butterudbotn
Flyvrakrester ved Olavsbekken

Bærumsmarka
Haugskollen
Rumpemyra

Krokskogen
Vøyensetervollen
Mastekastet
Baklia
Helt vest
Kvennhølet
Helvetesputtene
Offersteinen på Kjelsås
Nedre Lysedam
Kjerkeberget Høgåsen
Kampevaddammen
Øyangssaga

Nordmarka
Åssjøbrenna
Svartvatn ved dammen
Hestevei ved Tvetjerna

«S» på Åbortjernshøgda
Kølabonn ved Langlia
Kølabonner ved Milehogget
Eriksknatten

Glotjernskollen
Løvenskioldbautaen
Rottungselven
Andtjernsbekken
Svartor kalkovn
Skådalsbakken


Lillomarka

Almedalen - Elmedalen
Jakob Bomstuas bolig


Romerikåsene

Prestkona
Fagertjern
Glemt dam nord for Spilen
Raudfjell ø 410
Gjerdrumsgjermenningen

Østmarka

Blåtjernsboltene
Dalbakk
Milorg-hule Øst for Smalvannet

Spinneren
Grisemøkkmåsan
Tømmerås

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka |
Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort