Presthytta på Krokskogen (DNT OO)
Tenke seg
- kjentmannspost og husrom i ett! Foto: NINA BERGLUND

en er kanskje den minst kjent og minst besøkte av alle overnattingshyttene DNT Oslo og Omegn har i Oslomarka. Men samtidig er den også en av de med finest beliggenhet og tøffeste omgivelser. Presthytta ligger rett vest for Søndagsbrenna-Merratjern naturreservat og et aldeles praktfullt turmål både sommer og vinter.

Presthytta - stuaPresthytta - kjøkken og soverom
Inne. Oppholdsrommet til venstre, kjøkken med spisebord og køyer til høyre.


Samme hvor man starter fra på Krokskogen er Presthytta et naturlig mål for en dagstur. Selv har jeg kommet hit både fra sør, øst og nordvest. Fra sør starter man best fra Tobonn innerst i Lommedalen, går opp mot Kampen, over Vidvangen mot Kampeseter og når Presthytta på en 3.-4 timer avhengig av tempo. Distansen er omlag den samme fra Skansebakken i øst. Igjen en aldeles praktfull tur, gjerne over Ospeskog og St.Jørgenskastet, over Heggelieelva og opp mot Søttjerndalen for man tar av i retning Kampeseter. Det vestlige alternativet starter på Kleivstua og kan strekkes til å inkludere perler som Retthella, Bukkehøgda, Fjellseter og Ingjerdsbrenna før man er fremme ved posten.

Mer sentralt på Krokskogen enn dette kommer man ikke. Veien er dessuten kort ned til den gamle finneplassen Monsebråtan.
Nylig har Presthytta fått en mer direkte adkomst fra Monesebråten. I stedet for å gå gjennom tunet på Monsebråtan og i store siksakbuer opp til hytta, går man nå videre innover på veien og følger egne blåskilt helt frem.


Homely house.
Presthytta ligger i Krokskogens hjerte. Foto: NINA DIDRIKSEN

Kjentmannspost 2000-2002


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort