Her er ennå som en tev efter bjørn og ulv, efter gamp og ram elg.
H.O Christophersen: Oslomarka i våre hjerter


Fjern kilde. Her i Nordmarkens fjerneste utkant er selveste Akerselvens kilde Foto: MORTEN MØST

nten man nærmer seg Puttmyrene fra vest eller øst vil de sildrende bekker herfra renne vandreren i møte, for i denne obskure egn mellom noen av Oslomarkens høieste topper finnes vannskillet mellom Randsfjorden og Nordmarkens vannvei. Således finnes her i denne sump selveste Akerselvens kilde.
De betydningsløse skogstier opp til disse ukjente landskaper er taper seg ofte i terrenget, og sumper og vindfall hindrer gangen. Den utholdende vandrer kommer kanhende best afsted, om man fra skogsveien vest for Ølja stiller sitt kompass etpar streker nordenom Svarttjernshøgda og håber, at han ikke renner inn i de mannevonde elger som ubestridt hersker i denne ødemark.
En interessant variasjon er å gå inn fra Søtbekkdalen under Lamannshaugen's dystre åsyn, og opp over de mennesketomme, uutforskede Juthauger. Med denne strategi vil man kunne se de ørkesløse myrer fra oven, og dessuten Svarttjernshøgda i et uvanlig perspektiv.

.
Levende landskap. Puttmyrene brenner
som ild om høsten, og glitrer som jade sommerstid.

 

Puttmyrene var Kjentmannspost 1994-96.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe