Velkommen til Bernhards nøtter! Her kan du sjekke hvor
kjent du er i Oslomarka - og dessuten bli bedre kjent.

  Nøttesesong Antall
Bernhards nyttårsnøtter 11
Bernhards julenøtter 2003 6
Bernhards påskenøtter 2003 3
Diverse nøtter 1  Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Sørmarka | Gjengrodde stier | Stormarka | Litteratur & lenker | Bokkafe