Skummelt. Tør du gå inn i gruven i Søndre Ramndalen? .Foto: EILIF EGGEN

 

er finnes to Ramndaler i Romeriksåsene, selv om bare den ene står navngitt på kartet. Den nordre Ramndalen har vært kjentmannspost tidligere og strekker seg nordover fra Ramndalstjernet i retning Svarttjern. Søndre Ramndalen går inn fra den sydøstlige viken i Ramndalstjernet inn under Ramndalskollen. Det er hit vi skal denne gang, til gruvene her nede og det som nok er den skumleste kjentmannposten på lenge.
Postjegere gjør lurt i å merke seg at blåstien fra Spenningsby er avmerket feil på det vanlige Nordmarkskartet. Stien går opp fra parkeringsplassen noen få hundre meter lenger nord - ikke langs skogsbilveien hvor den er inntegnet på kartet. Her følger den en kraftledning i nordøstlig retning opp mot Ramndalskollen - en kraftledning som for sikkerhets skyld heller ikke står på kartet. Men slikt er man jo vant på Romeriksåsen. Her kommer det stadig nye skogsbilveier som kartverket ikke får med seg, og det samme gjelder kraftledningene.
Fra blåstien går det en liten traktorvei ned i Søndre Ramndalen og her møtes vi av en mørk, trang dal hvor lyset sjelden trenger ned. Legg så til en enda mørkere gruveinngang ved foten av fjellet og mystiske drypp og lyder inne i mørket og vi har den definitivt skumleste kjentmannsposten på lenge. Kanskje det virkelig spøker der inne?

 

Oppdaget. Oppe på åsen er det mer å se. Foto: LEIF ZETLITZ

En ide kan det også være å bestige åsen gruven ligger i. Det oppdaget Leif Zetlitz og Berit Lise Johannessen, og forteller:

"Etter å ha besøkt post 40 "Gruve i Søndre Ramdalen" nå i mai måned, klatret vi opp på kollen, Overraskelsen ble stor da vi fant skjerper oppe på selve kollen. Sjerpene var tydeligere og større enn Hagaskjerpene (post nr.8 i hefte for 1996-1998#.

Grubene i Søndre Ramndalen er kjentmannspost frem til 1. juni 2003.

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde