Det skal godt gjøres å finne et bedre utsiktspunkt over
Asker og Bærum, byen og fjorden enn Ramsåskastet.

Flere videosnutter