Høyt på strå. Ramstadslottet er ikke helt den høyeste,
men regnes likevel som Østmarkas tak
. Foto: STEIN BOTILSRUD

ier du Ramstadslottet til en ekte Østmarksvandrer setter du garantert sterke følelser i sving. Denne kjempen nordøst i marka er en klassiker av de virkelig sjeldne.
Riktignok mangler slottet noen få meter på å være Østmarkas høyeste topp, men det får så være. Her befinner du deg på Østmarkas tak. Utsynet er unikt. Mot øst ser du utover Øyeren, flate Romeriksbygder, helt til Sverige i klart vær. Mot syd har du hele den bølgende Østmarka. Mot nord og vest ser du Nordmarka og de karakteristiske konturene av både Tryvannshøgda, Oppkuven, Kikuttoppen og Kjerkeberget.
Stiene som fører opp til Ramstadslottet er også noen riktige perler. Her bærer det frem gjennom flere hundre år gammel skog med kjempegraner og nesten like mektige furuer på kryss og tvers i det kuperte landskapet.

Kjentmannspost 1998-2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker