Rankedalen
Lutter idyll. En elgkalc beiter seg vei over den
smale Rankedalen en julidag.
Fotos: MORTEN MØST

ankedalen kan man trygt spandere litt tid i, sommer som vinter. Både sti, sykkelvei og skispor krysser denne vakre lille dalen mellom Gjerdingen og Katnosa. Kanhende har dens innbydende rankhet og overskuelighet gitt den navn. I dette stakkars strøk, som er så herjet av veianlegg, demninger og ufred omkring skisporet til Katnosa gård, er Rankedalen et sted for ettertanke over markas forgjengelighet.
Følger man i dag den slagne landvei gjennom den dystre granskogs ørken øst for Katnosa, får man knapt et glimt av den majestetiske innsjø før man er forbi. Dens ville bredder, brutt opp av leirplassenes saftiggrønne oaser, er blitt steder få har sett sommerstid.

Den post som Kjentmannsmerkets organisatorer i sin visdom hadde satt ut på dette sted, sto noen meter ut på demningen til høyre for veien som krysser dalen. Den er vanskelig å se på grunn av de tette omkringliggende graner.

Rankedalen

Rankedalen var Kjentmannspost 1998-2000.

Official geocacaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka
| Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker