Maridalsalpene | Øyungskollen | Furumokollen | Raudløkkollen | Mellomkollen | Midtkollen | Gaupekollen | Hansakollen

Raudløkkollen by night
Fagert, får'n si. Raudløkkollens utsikt mot
Kikut en augustkveld i 2002.
Foto: MORTEN MØST

audløkkollen er et overdådig utsiktspunkt i Maridalsalpene. Fra denne kollen rett øst for Øyungen har man fantastiske utsyn vestover med Øyungen, Gåslungen og Rottungen som perler på en snor, og så på rad og rekke Gyrihaugen, Oppkuven og Kikut.
Velger man dessuten umerket sti opp ra Holet ved Skar venter enda en sterk naturopplevelse i det dype og ville dalføret mellom Furumokollen og Øyungskollen.
Kommer vi østlig fra andre destinasjoner i Maridalsalpene, passerer vi kanskje de elegante Tømtekleivene og DNT OOs to Tømtehytter. Ved utsikten mot vest ligger en annen hytte som heter Sellanrå. Den ble nylig pusset opp av Friluftsklubben, som har sikret seg leiekontrakt.
Ned mot sørvest skal vi passe på å kikke til høyre: Raudløkkollen har flotte svaberg som man ser best nedenfra.
Videre i Maridalsalpene


New kids on the block. Hytta Sellanrå på Raudløkkollen
er Friluftsklubbens nye stolthet.
Foto: MAGNE ARENTSEN

Raudløkkollen har aldri vært kjentmannspost

Med Turweb til Raudløkkollen

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker |
Bokkafe