Fra røysene går vi nordøstover til Risfjellets bratte styrtning mot øst. Herfra er
det prektig utsikt. Det ville forsåvidt vært rimeligere om røysene hadde liggether.

H.O Christophersen: "Veiog varde"

Skjult. Bronsealderrøysenes profil er synlig
selv ved mye snø.
Foto: STEIN BOTILSRUD

ronsealderrøysene er blant de eldste gravminner i landet vårt, opptil 3000 år gamle. I Oslomarka finnes de mest kjente av dem på Røverkollen i Lillomarka, men også Vestmarka har et slikt gravminne. De ligger på den delen av Risfjellet som i følge H.O. Christophersen kalles Røverkulåsen fra gammelt av. En forholdsvis lav ås på vestsiden av den bekken som renner fra Puttmyrene øverst på Risfjellet og ut i Urselva.
Det er flere steder på Risfjellplatået som har et mer dominerende utsyn enn Røverkulåsen, men det hviler en helt spesiell mystikk over dette lille utspringet hvor røysene har ligget i tusener av år. Den første av røysene ligger på et fremspring litt nedenfor selve toppen. Det andre ligger tett ved, oppe på branten av selve kollen. De øverste røysene er de største. Og om utsikten ikke er den samme som lenger opp lia, skuer man likevel langt utover fjorden. I øst ligger Kolsås godt synlig, mens det mektige Ramsåskastet dominerer i vest.
Hvem som ligger begravet her, vet ingen. Christophersen spekulerer i at det kanskje kan være en neskonge fra den gamle grenda nede ved Stovivannet.

 

Kast i vest. Den mektige Ramsåsen dominerer utsikten mot vest.

 

Post 6 i perioden 2008-2010. Risfjellkastet var
også kjentmannspost fra 1992 til 1994

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Kjentmenns Forum