Denne Sysslen vil maaskee om hundrede Aar have erobret mange Maal Jord fra Finskoven og Folk vil da sige: "Ja, i gamle Dage var her ogsaa Skov," og dette er maaskee Trøst og Erstatning for den vilde Hugst i alle de andre Skove. (...) En Bondejæger bemerkede engang, at Krogskoven. Hadeland og Hakedalen kunne de aldrig ødelægge, thi baade Landskabernes Bygning og den Skovbund der er i visse Strækninger ville hindre den værste Fremfærd. Dette er vel saa.
Bernhard Herre: Skovene.

Ryggen. Ristirauvfjellet sett fra Bislingentraktene en vakker sommerdag, med Svea i forgrunnen. Foto: MORTEN MØST

  enne eiendommelig navnede ås i Nordmarkas nordligste utkant er som en mann, som er ved å miste sitt hår, og for første gang har forsøkt å glattrake sin skalle i håp om å skjule hva som er i ferd med å skje. Her har den mekaniserte skogsdrift fart ille frem med den såkalte flathugst-metode.
For vandreren betyr dette dog, at utsikten er ualminnelig klar over Grua, de mektige Romeriksåser og de sydlige partier av Hadeland. Oppstigningen er enkel og kan skje fra flere kanter etter behag. På Mylla-siden vil man komme forbi den vakkert beliggende plass Larmerud, hvor en av bygningene tidligere var ubetjent turisthytte.
Det finsk-klingende navn Ristirauvfjellet skal være en variabel av «Ristiraivo», hvilket er utlagt «Kristofferbråten».

Official geocaching site

Lokal link:
Vinter på Ristirevfjellet
Anne-Marits og Øyvinds turweb

 

Rystende.
Posten under en tung sommerhimmel, med Svea i bakgrunnen. Foto: STEIN BOTILSRUD

Start: Svea, Grua, Myllsdammen

Kart: Oslo Nordmark

Poster i dette området:

Ballangrudkollen
Helgehaugen
Svaraberget
Bjorneputten


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort