Rolighaugen øst for Langlia

å denne ås ligger en såkalt "L-stein" - et grensemerke for Sørkedalens Gods slik det var under Morten Leuch på slutten av 1700- tallet.
Fylkesgrensen for Oslo og Buskerud går også over toppen. Grensesteinen er en av de best bevarte og ser ut som en bauta ca. 1 meter høy , med en forseggjort "L".
Steinen står ikke på topp-punktet, men mot vest når man kommer opp på skrenten ut mot Heimtjern.
Det er tre Rolighauger i Marka - minst! "Vår" Rolighaug er altså den som ligger rett vest for Kikutmassivet, tilgjengelig fra trillestien fra Langlia mot Fyllingen. De andre er Rolighaugen v/Høgflaka og Rolighaugen v/Kusteintjern.

Kilde: Skiforeningens årbok 1997 (artikkel av Sverre Grimstad (jfr. bilde av steinen side 104)

Rolighaugen er foreslått som kjentmannspost av Torgeir Stenstad og Stein Botilsrud


Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur