Sommerhvitt
nær den glemte demning
nord for Spilen i Romeriksåsene
.

Kjentmannsposter 2006-2008
Prestkona
Fagertjern
Glemt dam nord for Spilen
Raudfjell ø 410
Gjerdrumsgjermenningen

2004-2006
Snellingen
Nannestadgruvene nord for Engelstadtjernet
Helletjernet
Feviksvangen
Guritjernkollen
Bentebråtan

2002-2004
Bjørgesæterfjellet
Gravrøys på Jutulen
Rundkollen
Djupdalen Gruve

2000-2002
Vrangen
Sætertjernet
Østbyvangen
Klopp over Smalgjermenningen
Gruve i søndre Ramndalen

1998-2000
Nysetergruvene
Snellingsrøysene
Økrisetra
Storfurua
Rudsvangen
Konsta
Heksebergfjellet

1996-1998
Snellingshøgda

Kirkebyvangen

Gjerimosan
Ramndalen
Gruvehøgda

Prekestolen


1994-1996
Stormyra, slipp-plass for Milorg i 1944
Rundkollen
Fossen mellom Lauvtangen og Damsortungen
Raudfjell
Gruvebakken
Ovatjønn

1992-1994
Gruva på Oppegårdskollen
Gjerdrumsgjermenningen
Hellebekkmyrene
Guriputten
Kroktjernsputtene
Nedre Kolltjern
Måråtjern ved Rinilhaugen

Snellingsmølla

1990-1992
Busterudvangen

Myrgruvefossen

Vardåstjern

Engelstadvangen
Råsjøen

Paradiskollen
Skotjernfjellet

Eldre poster: Blått kort fra 1981
Dritartjern
Fugleknatten
Kjærstadvangen
Låkesæter
Mårratjern
Oberstputten
Oppegårdskollen
Paradiskollen

Prekestolen
Skotjernfjellet

Tripperudhøgda

 

Romeriksåsene | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka