Kul utsikt fra Røvarkula mot Varingskollen og Nittedal. Foto: MORTEN MØST

Røvarkula

enk om skogeierne iblant kunne drive hogst der det virkelig trengs - under topper som er ved å gro igjen? En slik topp er Røvarkula, en av de mange mektige åser vest over Nittedal. Det underlige navnet skyldes kanhende kuleformen, som er iøynefallende enten man kommer over myrene vestfra fra Sinober eller sørfra fra den gamle kjentmannspost på Brennberget gjennom den mystiske dype Svenskedalen. Røvarkula forveksles iblant med Røverkollen lenger sør. Ikke så rart, kanskje - det er logisk å tenke seg at navnene er to former av samme ord. Kanskje de kula'n her opp mellom røvertoktene nede i feitbygda.
På et kart fra 1881 heter dette massivet Skøienkollen.
Til disse strøk kan man også komme via skogsbilveien mellom Sinober og Kjuul i Nittedal, der det er parkeringsplass.
Om utsikten ikke er særlig god fra det høyeste punkt på Røvarkula, hjelper det betraktelig å bevege seg ned på hogstfeltet sørøst for toppen.


Jungel. Tett skog kroner Røvarkulas karakteristiske profil og oppstigningen nordfra, eller fra Sinober,

 

Røvarkula var kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde