Røysjømarka
Navngjeten. Røysjømarka er full av små og store vann, og størst er Røysjø selv - som har gitt navn til marka. Foto: STEIN BOTILSRUD

ellom Drammensfjorden i øst, Sandebukta i sørvest og E18 i nordvest ligger et populært turområde for folk på disse kanter. Noen sier Røysjømarka, andre sverger til Østskauen eller Svelvikmarka. Sentralt i marka ligger Røde Kors-hytta, åpen for servering vinterstid og det flotte utsiktstårnet som ble reist i 1994 øverst på Sæteråsen 396 m.o.h.
Ellers er Røysjømarka kjennetegnet av flere lange, smale åser i nord-sør gående retning, og likedan av flere lange, smale vann. Om Oslofolk syns det minner om Østmarka er det ikke langt fra sannheten; her er det kupert så det holder!

Start: Skalland v/Svelvik, Tangen v/riksvei 319, Vebergsetra v/Suluvann, Berger
Kart: Drammen Sør 1:50.000, Turkart Svelvikmarka, Østskogen, Røysjømarka 1:25.000

Gå til: Sæteråsen | Lærumborgen | Storås

Lokal link: Vårminne fra Røysjøskauen

Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell