Til å rikke. Men først må man finne riktig punkt. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

ike ved blåstien ligger den og ser aldeles ut som en vanlig kampesten, dog av noe usedvanlig format. Men folk som har forstand på den slags, vet at det er en ruggesten, og at den lar seg rokke med bare et lett trykk med håndflaten, hvis man finner det rette sted å trykke.
Noen av Oslomarkenes aller vakreste strekninger befinner seg i områdene rundt Spålen. Vandrere til Kjentmannsmerket har gjennom årene kunnet glede seg over bestigning av Spålsberget, fri flyt ned Spålselven, utsikt fra Lortholkollen og høytidsstunder ved Prekestolen. På tur til Ruggesteinen ved Øyangsrøysa er det igjen fristende å bruke Spålen som utgangspunkt, enten man velger kano, ski, sykkel eller føtter som fremkomstmiddel. Lengst syd i Spålen passerer blåstien som fører opp mot Nautsundkollen. Herfra er det bare en snau times marsj opp til Øyangsrøysa - først gjennom den gamle storskog under Lortholkollen, så opp til stikrysset der en avstikker opp på Nautsundkollen frister, før man passerer det vakre Langtjern og krysser Spålsveien.
Ruggesteinen ligger praktisk talt midt mellom Spålsberget og Fleske-Lars' sommerhule, som begge er poster på kortet som går frem til 1.juni 2001, og kan altså lett kombineres med en av disse. Fortsetter man på den samme sti, vil man om ikke så lenge også komme til Steinvollseter - og for den ekstra spreke vinker også Butleren som et ikke alt for fjernt mål.

Ruggesteinen ved Øyangsrøysa er kjentmannspost frem til 1. juni 2003.

 


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde