Mellom disse stryger der fra Plads til Plads flere stærke Færdselsveie, hvoraf den vigtigste tar op ved Gaarden Nordli..En anden tar op noget østenfor ved Haga, en tredje meget benyttet endnu østligere tæt søndenfor Skoggaarden Sæteren. Denne fladere Skogstrækning er særdeles vakker.

Elling Bolt Holst (1849-1915), «Bærum skildret fra et Turiststandpunkt» *

Barnas turlaf på Sætheren gård i Bærumsmarka
Småfolksomt. Mye godt å grille på bålet for sultne skogfolk .

iste søndag i september var bålene tent for de yngste markatraverne, til «Markadag» i regi av DNT Oslo Omegn på Sæteren gård i Bærumsmarka. Med underholdning og høy stemning under enda høyere graner var det nesten som et godt gammeldags skogtreff i OOT - bortsett fra at de voksne nå snakket i telefon i stedet for å danse og synge.
På kartet står det rett og slett Setra, kort for Haugsetra. Dette var tidligere seter for gården Haug nærmere Haslum, kanskje også flere av gårdene i Bærum. Den kalles også Sætern og Sætheren. Stedet er første gang nevnt i et offentlig dokument fra 1735, og dukker opp som husmannsplass i 1771, da en Ole Mortensen drev her. Dette leser vi i «Bærumsmarka før og nå» av marka-historikeren Trygve Christensen.
Sæteren ligger nordøst for Garlaushøgda og og kan nås både fra Skytterkollen, Øverland og Grini Næringspark. Jeg tok meg opp fra sistnevnte på Ankerveien, som var kantet med røde bånd og innlagte oppgaver. Jeg klarte å løse de fleste, men er fortsatt usikker på om det er «erfarne fjellfolk» eller «de aller minste» man skal lytte mest til når man legger i vei på fjellet.


Mange kokker. Samt turlagets beskytter, blåkledde Turbo. Fotos:MORTEN MØST


Jordene rundt den gamle villaen på Sæteren var preget av stundens mangel på alvor, med myriader av unger, skuespilltanter- og onkler, eventyrlesing og steiking av noe på spidd. DNTs ulike grupper for fjell og breer og vandring sånt var tungt representert med egne telt fulle av brosjyrer og blader. Litt av ideen var ifølge forhåndsreklamen å vise mangefoldet i DNT Oslo Omegn, som er resultatet av fusjonen mellom DNT Oslo Akershus og Oslo og Omegn Turistforening i sommer.
Bærumsmarkas venner skulle være tilstede i en lavvo, sto det i programmet, men de som var i lavvoen hadde aldri hørt om Bærumsmarkas venner. Heldigvis var det noen et sted som solgte Kjentmannsboka.
Og det beste av alt; de som skal merke stier og sette opp kjentmannsposter om 20-30-40 år var til stede i hundrevis og lærte å bli trygge i skogen. Det var, som det heter, skikkelig liv. Dette frydefulle skrål fulgte meg helt opp i åsen i øst for Sæthren og nord for Madserud som ikke har noe navn på kartet, men hvor det ligger tre gamle gruver som heter Hagaskjerpene. En av dem har Bærumsmarkas venner merket som kulturminne, opp en kort sti øst fra veien mellom Sæteren og Madserud, så den var lett å finne. En annen, som var kjentmannspost i perioden 1996 til 1998, rota jeg rundt etter i over en time. Selv om det bare er tre-fire år siden jeg var der klarte jeg nesten ikke å huske hvor den ligger. Kanskje jeg er i ferd med å bli for gammal?

Sætheren gård

Den norske Turistforening | Oslo og Omegn Turistforening | Turbonett
Bærumsmarkas Venner | Et 102 år gammelt bilde fra Sæteren!

Bærumsmarka | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Krokskogen
Østmarka | Lillomarka | Stormarka | Gamle poster | Linker | Bokkafe

*Artikkel fra 1896 i bladet Intelligensen, sitert i Trygve Christensen: «Bærumsmarka før og nå»