Sagfossen
Utfor bærer det med Sagfossen i
Vestmarka.
Foto: MORTEN MØST
agfossen vest for Sandungen i Vestmarka skaffet i sin tid kraft til Rustadgårdene. Stor er den ikke sammenlignet med andre fosser som har vært kjentmannspost i senere år, og spesielt ikke en høstdag hvor det er lenge siden det regnet sist. Det største fallet er på åtte-ti meter, og omkring to meter bredt. Hit følger vi den livlige bekk fra Sandungen, og det siste stykket frem er endatil merket med blå bånd.
Det virkelig fine med Sagfossen er at posten her lokker oss til å ta den lite brukte blåstien ned mot Asdøltjern. Her står virkelig attraksjonene i kø, i form av ren villmark, et enormt bjerketre, og en liten isolert veistump.


Video fra Sagfossen
Andre fosser i marka: Kvernhusfossen | Målfossen

Sagfossen er kjentmannspost til 1. juni 2005.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe