Sandbekkmanas utsikt mot Kikutmassivet, palmesøndag   2002.
Sterk scene.
Sandbekkmana konfronterer Kikutmassivet, palmesøndag 2002. Fotos: KJENTMANNSMERKETS VENNER

ar du utsikter på hjernen, er Sandbekkmana stedet å dra en vakker dag. Dette trehodede trollet mellom Spålen og Vesle Sandungen ser i alle retninger - mot Krokskogen og Gyrihaugen i vest, mot Nordmarka nord, østover mot Kjerkeberget og sørover mot Kikuttoppen og Langlia. Sandbekkmana-massivet inkluderer også en topp som heter Høgflaka. Det er tre topper i alt, hver med sin spesielle karakter og en utsikt som nesten ikke er til å tro.

En video fra Sandbekkmana

Disse strøk er ukjent for alle andre enn de luringer som tar Kjentmannsmerket, for opp hit til toppeme går ingen merket løype eller sti. «Løypa over Sandbekkmana», som stikker opp fra Spålen øst for Tvetjernshøgda og lander ved Sandbekkhytta er heldigvis i flittig bruk. Det er en av de flotteste traseene gjennom Nordmarkas hjerte. Men den går under, og ikke over Mana!


Kjentmannsboken fra 1994 til 1996 opplyser at disse strøk ble grundig herjet med under istiden, og fjellet er således skurt så blankt at lite jordsmonn og vegetasjon fester seg. Derfor er utsikten så fin, man slipper å vente på Løvenskiold. Sommerstid skal her være flotte små gryter med vann. Dem ser vi ikke vinterstid! Til gjengjeld er det rimelig snøsikkert.

Marsdagen jeg sist kom her forbi var jeg ikke spesielt heldig med valg av rute og retning for nedstigning mot sørøst. Men siden basehopp, fjellklatring og aking fristil faller utenfor konseptet for disse sider, skal jeg la saken hvile. Ved neste besøk - for det blir et neste besøk - skal jeg pent vandre ned samme vei som det er fornuftigst å gå opp, via nordøst-siden.


Interiør. Litt av de uberørte landskapene mellom Sandbekkmana og Høgflaka.


På toppen. Sandbekkmanas utsikt mot sør, med Langlia som en liten prikk.Go west. Den blide utsikt mot Krokskogen og Gyrihaugen.

Kjentmannspost fra 1994 til 1996. Official geocaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gamle poster | Stormarka | Litteratur & lenker