Posten. Et grensemerke fra 1876. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

ordmarka og Krokskogen er eldorado for kulturminneforskere og hobbyhistorikere. En av dem er Sverre Grimstad som i de senere år har gledet lesende vandrere med sine beretninger om gamle grensemerker i marka. Grensemerker som i hovedsak skriver seg fra 17- og 1800-tallet og trekker opp skillet mellom Lommedalens og Ringerikes Allmenning i vest, Nordmarkens Gods i øst og det sentralt plasserte Sørkedalens Gods, også kjent som Leuchenmarken, etter godseier Morten Leuch. Grimstad har i Skiforeningens årbok 1997 en aldeleles fortreffelig oversikt over de mange grensemerker og historien knyttet til dem. Mange av dem har også vært kjentmannsposter gjennom årenes løp, så som Danielshøgda, Vidvangshøgda, Mørkreiåsen, Kustein, Stubdalskampen (Lushaug), Lortholkollen og senest Smedmyrkollen.
Nå er turen kommet til Sandbekkrøysa, gjenoppdaget i 1993 av den samme Sverre Grimstad. Her gjorde i sin tid grensen mellom Sørkedals- og Nordmarksgodset en skarp knekk vestover. I dag gjør fylkesgrensen det samme, men østover mot Kjerkeberget.

Sandbekkrøysa er kjentmannspost frem til 1. juni 2003.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde