Da jeg kom opp på åsen, hang kun den vandige mørkegrå himmel over det uendelig melankolske landskap. Her hadde man en vid, men trykkende utsikt. Bernhard Herre: I Nordmarken

Sandungskollen 579 moh.
Fjernt fra den slagne landevei kneiser Sandungskollen over den sentrale Nordmarka. Fotos: MORTEN MØST

Sandungskollen

nauhogst har gjort Sandungskollen lett gjenkjennelig, og denne nordligste topp i Kikutmassivet kan sees fra mange andre punkter i Nordmarka. Det er imidlertid all grunn til å ta en nærmere kikk på Sandungskollen, hvorfra det på grunn av hogsten er uvanlig god utsikt i alle retninger. Går man for eksempel den hederskronede nye blåsti fra Sandungen mot Kikut, er Sandungskollen den første av mange flotte topper på veien. Når vi kommer ut av den mørke skog som omgir den lange oppstigning, er vi ikke et øyeblikk i tvil om at det er Sandungskollen som reiser seg foran oss.

Video fra Kikutmassivet (OBS: 13 MB)

Kjentmannsposten som friluftsorganisasjonene i sin visdom satte opp på dette sted, skal ha stått på nordpynten, men det er ingen spor etter den i dag. Åsen er lettest å bestige fra sørvestsiden; der er veien opp enkel og kort, og usikten er god mot Askehøgda, Porthøgda og de hosliggende små tjern. Herfra ser det fristende ut å gå sørover langs åsen - og det er presis hva den blåmerkede stien gjør. Her og der går den til og med i siksak over åsryggen, så man kan se utsikten i ulike retninger. Intet mindre enn en perle!
Utsikten
mot Kikutmassivet i sørøst og Krokskogen i vest.

Kjentmannspost fra 1996 til 1998

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Gjengrodde stier | Linker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde