Hva er dette for en bekk? spurte jeg da vi vel var komne over det skummende og brusende vannløp. Å, vi kaller den Aurtjernsbekken, svarte tømmerhuggeren.

Bernhard Herre: I Nordmarken


Dyp hemmelighet. Den mørke bekk i Sandviksdalen, som
Bernhard Herre og tømmerhuggeren måtte krysse.
Foto: MORTEN MØST

eftig debattert udi Skovene er spørsmålet om hvor Bernhard Herre og tømmerhuggeren faktisk overnattet da de en stormfull oktobernatt søkte losji hos «en kjerring» i det Bernhard siden kalte «den elendigste menneskebolig jeg hadde sett». Dette forteller han om i beretningen I Nordmarken.
Den fremragende historiker Sverre Grimstad har i tidsskriftet Snø og Ski lagt sin tyngde bak det syn, at de overnattet nær Kalvsjøen. En annen teori er at Sandviksputten under Barlindhøgda i gamle dager het Aurtjernet, og at "Aurkjernsbekken" det er tale om i virkeligheten er den bekken som renner ned den ville Sandviksdalen og ut i Helgeren.
Dette syn har den kjente vandrer Leif Koch forfektet i tidsskriftet Til Skogs. Koch forteller hvordan han og en kamerat kommer nordover Haklomana og Fjelaleiken, og deretter ned i dalen og krysser bekken. På den andre siden kommer de inn i grov, gammel skog og til slutt ut mot et stup. Under stupet ligger et trangt drag i terrenget, omgitt av steile vegger - akkurat som Bernhard Herre forteller om.


Sandviksputten/Aurtjernet sett fra nordøst,
i den smale kløft med steile vegger.


Det første jeg oppdager når jeg en julidag går i disse strøk er at mye av denne gammelskog forlengst har falt for øksens bitt. Der det ennå står slik skog, er der intet stup. Men jeg krysser bekken på et logisk punkt, og der - få meter fra bekkens utløp av tjernet - ligger tre stener som er det ligger et stup ved enden av et område med tett ungskog, rett ned i et trangt drag som leder i sørvestlig retning ned mot tjernet. Nordveggen i draget er i virkeligheten starten på Barlindhøgda.
Men den store steinhellen som ifølge Bernhard utgjorde gulvet i det tarvelige hytta, finner jeg ikke. Dog er kløften delvis fylt av store steinblokker. Har de rast fra Barlindhøgda? I alle fall gjør de kløften nesten ufremkommelig. Dessuten er den overgrodd, så det er vanskelig å danne seg et bilde av hvordan det så ut før.


Fra Fjelaleiken. Kløften går mellom hogstfeltet og venstre (nordlige) skogkant.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Send et postkort | Bokkafe