Midt i herlighetene.
Sandvikshytta ligger ved Katnoasas bredd.er er erstatningen til turfolket etter at Katnosa gård nå ubønnhørlig er stengt for servering. Sandvikshytta ble åpnet for publikum 13. januar 2001. Den ligger nedenfor og litt vest for gården. Den er åpen til tre om ettermiddagen på lørdager og søndager og har kun enkel servering - toddy, brus, vafler og denslags.
Sandvikshytta og resten av Katnosa-området ble under hele annen verdenskrig brukt som forlegning av gutta på skauen, nærmere bestemt Milorgs gruppe D13. Basens formål var å ta imot slipp. Mer enn 100 mann lå innlosjert her på det meste.
Fra hytta er løypa lagt om, godt utenom Katnosa gård. Flyttingen til Sandvikshytta setter et foreløpig punktum for en langvarig strid om Katnosa gård, som eies av Løvenskiold. Den er leid ut, og leieboerne har ønsket løypene lagt utenom gården. De siste årene er den rødmerkede løypa flyttet litt frem og tilbake.
Sandvikshytta er liten og spartansk, men ikke nødvendigvis noe tilbakeskritt. De siste årene er gjester til Katnosa blitt traktert i et rom på låven. Ikke siden Petter Biongs dager som herre på Katnosa har jeg vært inne i storstua. Den gangen var det til gjengjeld kjåka fullt der.

 


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker