Setertjernet, dyttet opp mot uryddige åser, som i vest går over i det det bratte Åskastet.

H. O. Christophersen: Oslomarka i våre hjerter


Januarsol
over det smukke Sætertjernet.

angt inne på Romeriksåsene ligger denne idyllen som få har sett, kanskje bortsett fra 7-milsslukerne som passerte her i det klassiske turskiløpet fra Oslo til Eidsvoll. Nesten uansett vær og årstid er dette vannet og de omkringliggende myrer blant Romeriksåsenes virkelige skjønnheter. Sensommer Senhøstes
Er man først på disse trakter anbefales en stiløs vandring over Århanemyra rett øst for Sætertjernet og ned i Raudalen hvor den skjønne Raudalsbekken bryter seg igjennom et trangt juv.
Ifølge H.O. Christophersen's "Marka fra A til Å" finnes det 9 Seter/Sætertjern i Oslomarka. Medregnet tvillingtjern og navnevariasjoner som -putt, er det hele 14.
Ett Setertjern ligger mellom de to Kolsåstoppene som mange kjentmennesker vil passere på vei til eller fra posten på Kolsås nordre.

I nærheten: Helletjernet | Østbyvangen | Vrangen | Smalgjermenningen | Kirkebyvangen

Start: Bjørnholt i Hakadal

Kart: Oslo Nordmark

Kjentmannspost 2000-2002