I utkanten av landskapet er skogen overalt dyp og stille; en
mystisk ensomhet svever over disse fjerne, bortgjemte vanger.

Bernhard Herre: I fostertiden


Å, jeg vet en seter...
Bislingsetra nord i
Nordmarka er nesten glemt i dag.
Foto: MORTEN MØST

gamle dager var det hundrevis av setre og husmannsplasser i Oslomarka. Noen står der fremdeles, andre ligger sammenrast og råtnende. Noen steder sees bare den åpne vangen, og atter andre er fullstendig gjengrodd. Retthellseteren i Krokskogen var den siste som ble nedlagt, det skjedde i 1969. Kanskje blir den første som åpner igjen? Hole Historielag har prosjekter på gang, og det finnes også andre olaner om å gi setrene i marka nytt liv. På Økriseter i Romeriksåsene, for eksempel, er det nedlagt et stort arbeid for å holde seterbygningene i hevd.


Bernhard Herre var en flittig gjest på setrene i Nordmarka og Krokskogen, og forteller begeistret om "seterpigene" som tok godt imot den unge jegeren fra byen. Han forteller blant annet om slike opplevelser på "Retthellerne" og "fjellseteren".

Her er noen av setrene og plassene du kan besøke.
 • Aschenbergseter, en glemt setervang i Vestmarka
 • Båhusseter, gammel seter og slippsted under krigen
 • Fagerliseter i Nordmarka nord var hovedkvarter for «gutta på skauen»
 • Fjellseter ligger sentralt i Krokskogen, og Bernhard Herre kom ofte forbi.
 • Fortjernsbråten er en av Nordmarkas eldste husmannsplasser, og en annen Herre-favoritt.
 • Kroken, en fraflyttet husmannsplass i Kjaglidalen
 • Kirkebyvangen i Romeriksåsene er blitt jaktmark for safari-folket.
 • Retthella er en av Oslomarkas best bevarte setre
 • Roenseter, der hyttefolket rykket inn da seterjentene stakk
 • Rudsvangen i Romeriksåsene er en seter få har sett
 • Snellingen i Romeriksåsene er en forbløffende seter
 • Søndre Skytten forteller om sagbruk i Østmarka
 • Økriseter i Nannestad har fått nytt liv
 • Øskjevallseter er kanskje Krokskogens mest særpregede

  Andre kulturminner | Bygdeborger | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
  Østmarka
  | Stormarka | Romeriksåsene | Linker & litteratur | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde