Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Sirikjerke i Drammen sørmark

Hellig grunn. En høytidsstund ved utsikten
fra Sirikirke mot Eikeren
. Fotos: STEIN BOTILSRUD

 

irikirke, 635 m.o.h er det høyeste punktet i marka sør for Drammen, et mektig utsiktspunkt i vakre omgivelser, som Herman Wildenvey beskrev like vakkert i diktet han tilegnet den katedrallignende knausen. Sterkest blir turopplevelsen dersom man sørger for gradvis stigning i programmet og starter turen helt på den andre siden av Mjøndalsskauen, for eksempel ved MIF-hytta sør for Hagatjern. Den blåmerkede stien som begynner nede ved Bremsestjern, stiger sakte men sikkert oppover skogtette lier opp til platået som omfatter perler som Leitjerna, Nebergdammene, Vestknabben og endelig det definitive høydepunktet Sirikirke.

Sirikirke i Drammen sørmark

Vestvendt. Sirikirke ligger høyt og fritt med vakre utsyn i flere himmelretninger.


Holtefjell | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Finnemarka
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell


Lokal link: Wildenveys sang fra Sirikirke