Skinnskattberget
Den første snø
setter en spiss på den østlige utsikt fra
Skinnskattberget 19. oktober 2002.
Fotos:MORTEN MØST


il alle årstider tør Skinnskattberget være verd et besøk - og den gang jeg sist kom her forbi med min gode venn dr. Eggen, fikk vi jamen to årstider midt i fleisen. Den første snø var kommet altfor tidlig, og de siste høstfarger hadde visst ingen planer om å avslutte forestillingen. Det var med andre ord mer enn oppstigningen fra Stryken som tok pusten fra oss denne ekstraordinære dag med den glassklare luft.
Vi kom blåstien forbi Håndkleputthytta og Manntjern og kunne til vår glede konstatere at den siste stistrekning var nypreparert av en elg med fint utviklet sans for blåmerking. Vel oppe de verste stigningene kommer vi ut på et stort, åpent platå.Her ligger også en egen knaus på høyre hånd som gir godt overblikk i alle retninger.

Snøtur fra Stryken til Skinnskatt og Stålmyra


Se hva Kjent-Marianne sier om Skinnskattberget!

Skinnskattberget
Uberørt. Høst og vinter møtes på denne sceniske myra litt nord for
toppen, der den siste oppstgningen til Skinnskattberget begynner.


På topp-punktet ligger restene av et digert tretårn, og et blåskilt markerer også stedets 550 meter over havet. Skinnskattberget er dessuten dobbel «treriksrøys» - her møtes Oppland, Akershus og Oslo fylker, samt Nittedal, Lunner og Oslo kommuner. Hva navnet betyr? Hmmmm....i riktig gamle dager ble det innkrevet en skinnskatt, som vel var knyttet til jakt eller husdyrhold. Men hvorfor heter berget som det heter? Kanskje det var her skinnskatteunndragelsene ble gravet ned?
Skinnskattberget kan med fordel kombineres med den nye kjentmannsposten ved Stålmyra.

Skinnskattberget var kjentmannspost i perioden 1992 til 1994.
Official geocaching site


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe