Skjennungsåsen juni 2004
Oslo som aldri før. Fra Skjennungsåsen har man et høyst uvanlig
perspektiv på byen og den nære nordmarka.
Fotos: MORTEN MØST

e fleste som har vært i Nordmarka har nok også vært ved Skjennungen, det vakre vannet, og spist godsaker på Skjennungsstua. Men hvor mange har gått over åsen? Langt færre, vil vi tro. Men fra stua går det sti og ærverdige gamle gangbaner over myrene østover. De fører til fundamentet av et brannvakttårn som forlengst er borte, og så frem til en av de mest spesielle utsiktene som finnes Oslo. Herfra ser vi Store Åklungen og Maridalsvannet rett i øst, og Kjelsås lenger sør.


Fiin gammel. Skjennungen slik "alle" kjenner
den; detalj av de mindre kjente gangbaner over åsen.

Skjennungsåsen har aldri vært kjentmannspost

Official geocaching site | Kjent-Mariannes side

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka| Krokskogen
Østmarka
| Lillomarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker