Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Nordøst | Oslomarka

Skreifjella swtt fra Balke kirke, juli 2002
Skreifjella hoverer over Totens kulturlandsap og den blygrå Mjøsa,
observert fra Balke kirke en sommerdag i 2002
. Foto: MORTEN MØST

kreifjella er åsene sør for Gjøvik, nord for Hurdal, vest for Mjøsa, og øst for Einavannet. Mange steder i dette digre landskapet er vi nok i ytterkant av vi vanligvis forstår med Oslo stormark. Men selv så langt nord som i Totenåsen føler vi oss i forlengelsen av for eksempel Lygna - og gjennomgående merkesti mellom disse blide åsene er faktisk noe folk heromkring ønsker seg. Hører dere, DNT?
I Skreia-området er Balke kirke et godt utkikkspunkt mot åsene som her kalles Totenåsen. Lenger sør mot Minnesund hoverer Skreifjellene mørkt og dramatisk over Mjøsa. Her ligger Skreikampen (698 moh), som vår venn H. O Christophersen tar oss med til i "Vandringer i Oslo Stormark".
Også Henrik Wergeland beskriver fjellene sør for "Skreien", men H. O.s teori er at eventyrfortellerens beretninger bygger på observasjoner gjort under en båttur på Mjøsen.
Start: Skreia, Herva, Feiring
Kart: Mjøsa-Randsfjorden 1:50.000, Totenasen almenning 1-5

Gå til: Totenåsen | Sillongen | Skreikampen

Hurdalsskogene | Hadelandsåsene | Skreifjella | Aurskog-Høland