Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka


Styggpent. Med Svarttjern i forgrunnen ser vi mot Styggmann og resten
av de karakteristiske toppene i selve Skrimfjella.
Foto: STEIN BOTILSRUD

krimfjella har gjennom flere år hatt betegnelsen Norges minste fjellområde, og sant nok; snaufjellet her oppe et et forholdsvis begrenset, men ikke desto mindre sjarmerende område. Dessuten teller Skrim som turområde atskillig flere mil med blåmerkede stier og rødmerkede løyper om man medregner de veldige skogene som strekker seg helt sør til Skiens- og Larvikstraktene.
Følg Turistforeningens anvisninger, og du kan faktisk vandre fra Vindfjelltunet nord for Larvik, over Skrim og helt til Selsli på Knutefjell, hvor ruten kommer inn på den sammenhengende ruten fra Kongsberg over Blefjell helt til Hardangervidda.
I alt fire turistforeninger utøver rydding og merking av løyper i dette området, og alle fire har også minst en turisthytte hver på Skrim og de omkringliggende områder.

Start: P-plass sørøst for Lauarvann (korteste vei fra Oslo), Omholt, Presteseter, Myklevann
Kart: Skrim-Vindfjell 1:50:000


Skrim | Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Blefjell | Knutefjell