Skriv litt da vel
Besteget - men Skriverberget er ikke blant de tøffeste "toppene" . Fotos: STEIN BOTILSRUD

kriverberget ligger ved den gamle ferdselsveien fra Fossum til Lommedalen. Her vandret folk og fe, fattig som rike, ofte med tunge bører på ryggen, andre ganger på lette frierføtter. Omlag midtveis langs den milelange strekningen finner vi Skriverberget med inskripsjonen "1786-HMS" som det eldste av mange skriblerier. Bergarten er basalt med lag av agglomerat og sandstein, og det er det øvre forvitringssjiktet som gjør berget lett å risse i.
Vi er her i grenseland mellom bebyggelse og skog, med kort vei til Haslum og Lommedalen. Min venn vesle-Bernhard forteller at Skriverberget engang var det naturlige turmål før hans små føtter ble lange nok til å klare stigningene opp til Brunkollen.

Et annet eksempel på gamle dagers skriving i stein er Bukkebekksteinen på Krokskogen, kjentmannspost 2004-2006.


Inskripsjonen "1786-HMS"
er den eldste på Skriverberget.Ferdselsvei. Stien sydover fra Skriverberget fører mot Stein gård.

Skriverberget var kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe