Skuta, Bærumsmarkas utropstegn mot sørøst, på branten av
det mørke åsmassiv som krummer seg om Haslumsetermyrene..
.

H.O. Christophersen: Oslomarka i våre hjerter


Utsyn over Bærums bygder fra Skuta. Foto: EILIF EGGEN

Skuta

over Østerenvannet rager Skutehøgda, og selve Skuta er et umåtelig vakkert utsiktspunkt over Bærums bygder. På dette sted, som kan ha vært bygdeborg i gammel tid, stå i dag langbord og benker til den utmattede vandrers frie avbenyttelse. Den intime skogsti hit opp er meget bratt, men den mindre iherdige vandrer kan benytte den nærliggende skogsbilvei til Brunkollen.

Kjentmannspost 1998-2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker