Slakterkleiva

å bakker i Oslomarkene omtales med større gru end de forferdelige Slakterkleivene, der styrter ned fra den romantisk beliggende plass Slagteren, ikke langt fra Nordmarkskapellet. Her gikk i gamle dager en skiløype, der har kostet tusener skitupper og hundreder brukne lemmer. Få har her satt ustraffet utfor, for denne kleiv er så bratt, at da min onkel A. på veien ned tok igjen en hæftigt plogende dame, så han ingen annen råd enn å kaste seg flatt bakover på sine ski og passere mellom fruentimmerets ben. Her finnes for øvrig bare slett feste for en bremsende ski, og følgene herav kunne man en gang beundre i den på Slagteren beliggende Skitupp-hytte.

Video fra Slakterkleiva Video fra Kjøkkenveien

et berettes også om en stakkars danske, som brakk benet her og måtte reddes av to kjentmenn. "Skal vi ta ham til Slagteren", spurte den ene. "Nei, la oss ta ham rett til kapellet, svarte den andre.
Men i mangeår har et glæmselens slør hvilt over Slakterkleiven, og skiløypa fra Blankvann har i stedet gått den festlig navnede Kjøkkenveien østenfor berget. Kjentmannsposten på dette historiske sted sto kun få skritt opp den gamle kleiv, gjennom en lysning i den tettvoksende granskog. Men siden den gang har et gigantisk vindfall blokkert adkomsten - og dermed den nederste delen av disse morferiske kleiver.

I Skiforeningens håndbok "Ski og Friluftsliv i Marka fra 1991 har Odd Arnstorp elegant beskrevet problematikken omkring Slakterkleivene:

"Lenger inne i Marka har vi Slagterkleiva som ikke lenger er i bruk, men som tidligere var et spenningsmoment på vei inn i Marka. Ut på vinteren var gjerne en hel kolleksjon av brukne skitupper stilt opp i sneen på begge sider av denne beryktede utforkjøringen. Slagterkleiva er såvidt synlig idag og befinner seg mellom Odd-hytta på Slagtervollen og Kjøkkenveien som det var en skam å bruke i gamle dager."

Se også lahlum.net


Slagteren ligger flott til med utsikt over Sørkedalen.

Slakterkleiva var Kjentmannspost fra 1996 til 1998.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker