Slengfehøgda er innhyllet i dype skoger. Foto: EILIF EGGEN

lengfehøgda er fullstendig skogbevokst og i grunnen ingen fin post. Tråkket rundt furutreet indikerer nok plassen hvor postoppslaget en gang sto, beskrevet slik i kjentmannsheftet: "Posten ligger på det høyeste punktet på stien."

Slengfehøgda var kjentmannspost fra 1990 til 1992.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker