Idyll i stein.
Steinbruddet ved Sletthellene var i drift frem til 2.verdenskrig .Foto: STEIN BOTILSRUD

 

n av de vakreste stier inn i Kjekstadmarka går opp fra Skjellestad gård, men dessverre for langveisfarende fins det ingen parkering på denne kant. Man må derfor parkere ved Heggedal stasjon, et par små kilometer syd for steinbruddet ved Sletthellene. Løypa eller stien som starter her nede fører helt opp på den 360 meter høye Brennåsen, men en skal ikke langt opp i bakkene før steinbruddet åpenbarer seg. Fortsatt ligger her blokker som steinhuggerne meislet ut helt frem til 2.verdenskrig. Tunge er de også.

 

Steinbruddet ved Sletthellene er kjentmannspost frem til 1.juni 2003.

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde