I Smeddalens dunkle dyp
Dalens dyp. På vei ned gjennom Smeddalen.

meddalen er naturreservat med mange begrensninger. Det ser vi blant annet ved at kjentmannsposten her er plassert i nokså ordinære omgivelser, mens dalens villskap kan oppleves høyere oppover mot Oppkuvvannet og lenger nede mot Kringla. Her gjelder det å ha tid til mer enn bare å klippe kortet på posten. Mange kommer denne veien på sykkel fra Damtjern eller Sørkedalen; sist jeg kom herforbi, var det imidlertid på vei fra Oppkuven.

I Lahlums fotspor

På vei mot Smeddalen fra Oppkuven
Ville veier. På vei mot Smeddalen frea Oppkuven,mai 2004.

Kjentmannspost 2002-2004

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker