Topp. På Snellingshøgda og den stedlige røys. Foto: PÅL SCHAGE

e ukjente landskaper nord i Romeriksåsene knune med fordel hete Snellingsmarken. Disse ødslige strøk under den veldige Snellingshøgda, som ligner en nyfisket fjellørret og dominerer den nordlige horisont, innehar har sin egen karakter med ødslige myrer, forvridde furukoger og skjellsettende perspektiver over Nannestad og de henimot svenskegrensen beliggende bygder.
Hva enten den blivende kjentmann svetter seg opp den steile dalside fra Bjørgeseter mot Bruvoll eller benytter den romantiske skogsvei fra Søndre Oppdalen, ville det være en alvorlig villfarelse å gå Snellingen forbi. Denne lyse,vide vang er kanhende den største og vakreste seter i hele Oslomarken, og i allfall en av dem, som er best bevart. Dens tallrike stokkhus og seterhytter holdes ennå i god stand, og i lyse sommernetter gjenlyder disse hemmelighetsfuløe strøk av de frittgående kreaturer.


En frisk marsj opp fra seteren til Snellingshøgdas topp vil føre vandreren til en av de mange gravrøyser fra oldtiden, som med betydelig menneskelig flid og utholdenhet er bygget opp i disse strøk. Her, med utsyn mot øst, ligger kjentmannsposten. Uansett burde enhver vandrer besøke dette sted som få har sett.

Kjentmannspost 2004-2006

Denne posten har vært diskutert i Kjentmenns forum.

Kart:
Oslo Nordmark

Start:
Bruvoll

I nærheten:
Snellingsrøysene
Storfurua

Helletjernet
Østbyvangen
Vrangen
Smalgjermenningen
Kirkebyvangen

Romeriksåsene | Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka
| Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur