Snellingsrøysene, der storfolk hviler

En kort, smukk vandring over de aabne, fyrrekledte flak syd for Snellingens sæter er disse gravrøise enkle at faa øie paa i et lille skovholt lige øst for en sving paa skiløipen. Jeg kan ikke nok anbefale disse jævne og letvandrede landskabe, hvorfra utsynet er vidt og forstyrrelsene faa, hvis en da ekskluderer den i egnen opsatte elektriske kraftgade. De der er her begravet, var troligt af edel byrd, idet det i riktigt gamle dage var skik at begrave fintfolk ved en ferdselsvei. De som kom forbi ville da spørge, hvem som her hvilte, og de afdøde vilde saaledes bli lenge erindret.
Andre kjendtmandsposter i dette landskab er et gigantisk træ kjent som Storfurua, og de eldre poste ved Snellingshøgda og Snellingen mølle.

Snellingsrøysene er Kjentmannspost frem til 1. juni 2001


Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur