Stengt.
Solfjellstua hadde overlegen utsikt. Foto: MORTEN MØST

ør i Haugskollen ligger restene av Solfjellstua - en gang et tradisjonsrikt serveringssted, nå nesten glemt etter at den ble flammenes rov i 1981. Men blåstien opp den bratte lia fra Endli nordvest for Rykkinn er blåmerket og godt vedlikeholdt, og den fortsetter til Roglia og Guriby i Lommedalen. Rundt Endli (skrives også Enli) har det siden 1982 vært et lite naturreservat for å ta vare på områdets uvanlig sterke dominans av lindetrær.

Solfjellstua ble bygget av driftige folk fra Tandberg gård i 1927 og begynte snart med servering. Ifølge oppslagsverket "Marka fra A til Å" ble den i 1949 overtatt av Vernepliktige Officeres Forening, som hadde den frem til 1974 da Bærum kommune overtok. Flere foreninger forsøkte seg på drift frem til hytta brant.
Grunnmuren sees tydelig og tomten er også merket med blåskilt. Utsikten ut mot Skui, vestre Bærum og Vestmarka er sannelig ikke verst.

Solfjellstua har aldri vært kjentmannspost.
Official geocaching site.

Slik så det ut: Bærum Biblioteks bildebase
En annen hytte: Grosetkollen Sportscafe

Bærumsmarka | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe