Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Nordøst | Oslomarka

Utsikt østover fra Sølvsberget mot Gran og Hadeland

Kulturlandskapet på Hadeland ligger som et
teppe foran Sølvsberget.
Foto: MORTEN MØST

ølvsberget har mer enn sitt vakre navn å skinne med. Denne markante, skogkledde åsen langs Randsfjordens østbredd er et ypperlig mål for en kort, men scenisk tur med utsikt over det hadelandske kulturlandskapet. I likhet med to andre Handelandskjendiser, Brandbukampen og Gammelhaugen, har Sølvsberget en fortid som vulkan, noe som også er lett å tenke seg når man ser hvordan den reiser seg som en pukkel på flatlandet.
Over Sølvsberget går en god sti, som er bygget ut som opplevelsessti av studenter ved skogskolen i Brandbu. Den vanligste angrepsvinkelen er sørsiden. Fra hovedveien mellom Gran og Grymyr er det skiltet til en liten parkeringsplass, hvor det også står en liten informasjonstavle. Utsikten er best litt under toppen, for helt oppe er skogen tett. Mellom blide furutrær ser vi likevel østover mot Gran, et vakkert landskap med åkre og gårdsbruk. Her er det bratt!
På toppen(493 meter over havet) kan vi signere gjesteboka fra Tingelstad Idrettsforening. Det lønner seg å gå helt over Sølvsberget og ned på den andre siden, for da får vi den beste utsikten vestover mot Randsfjorden - igjen litt under toppen.
Vi er her like i nærheten av Søsterkirkene, Steinhuset, Tingelstad Kirke og Hadelands Folkemuseum, som alle burde besøke i blant. Det er med andre ord lett å kombinere en tur til Sølvsberget med en dose kulturhistorie.
Mange kjendiser har vært på tur her. Kanskje var Sølvsbergets kontur det siste Halvdan Svarte så før han druknet i Randsfjorden i år 860. Han gikk ifølge sagaen gjennom isen på vei hjem til Stein i Hole etter et party på Hadeland.
Vår venn I.H. Borrebæk gikk også her tidlig i forrige århundre og beretter detaljert om turen i "Paa uvante Stier. Fodture i Kristiania Omegn".


Randsfjorden sett fra Sølvsbergets nordvestside en disig dag.

Hurdalsskogene | Hadelandsåsene | Skreifjella | Aurskog-Høland