En mosebegrodd kjempesten lå i strømmen; rundt omkring den skummet elven hvit, men antok snart den mørkegrønne Farve, der litt lengere ned ble så mørkladen som en natt.
Bernhard Herre: I Nordmarken.


Vesle-Bernhard ved det skjulte tunnellutløp.

ommer man forbi denne smukke vik i toppen av det store Helgerenvannet skal man kikke ekstra godt etter noen meter til høyre for der det merkede skispor tar opp i skoven. Her munner ut den tunnell som kroner hovedstadens ran av drikkevann som skulle flytt nittedølene og Glommas nedslagsfelt til, hvis det hadde fått følge sin naturlige bane ut av Nordvannet.
I stedet ble denne vannveis retning snudd, med betydelig ingeniørmessig innsats de første år av vårt århundre. På dette sted munner ut en 880 meter lang vanntunnell fra Trehørningen, som i sin tur er hevet ved hjelp av demningen i Nordvannet og en tunnell fra Anderstjern.
Disse arbeider, utført med teknologi som fortoner seg primitiv sammenlignet med dagens metoder, reflekterer at Kristianias raske vekst mot slutten av 1800-tallet skapte nye behov, ikke minst vann. En lignende utbygging ble gjort omtrent samtidig ved å omdirigere den veldige Gjerdingens utløp mot Harestuvannet til Daltjuven og Sandungen. Store mengder kapital og politisk prestisje ble investert i disse prosjekter.

Tunnelutløpet i Sølvvika var kjentmannspost fra 1996 til 1998.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker