Og alligevel boer der Folk paa disse Steder, der skjule sig dybt inde i Skovene.

Bernhard Herre: Skovene.

elt syd i det smukke vannet Skytten ligger levningene av en Finneplass og Husmandsplass, der har meget sett af økonomiske transaksjoner og teknologiske nyvinninger. Denne betydningsløse, ensomme Hytte lå i århundrer under Storgården Losby, men ble etter seriøse forhandlinger solgt til Lørenskog bruk. Bruksejeren satte her opp en dampsag, som ennå sees tydelig i terrenget sammen med sagens drivhjul og andre rustrøde komponenter. Jeg kan derfor trygt anbefale, at en ekskursjon til Søndre Skytten henlegges til en årstid uten sne.

Kjentmannspost fra 1996 til 1998

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker