Kjentmannspost. To perspektiver på Mjærskaugkollen i Sørmarka. Foto: NINA DIDRIKSEN

Kjentmannsposter 2006-2008
Gaupesteinsgrana
Mjærskogkollen

Kjentmannsposter 2004-2006
Grønliåsen
Breidmåsan

Kjentmannsposter 1998-2000

Branntårnet ved Måren, Nesodden
Kjentmannsposter 2002-2004
Sotåsen

Tyrigravåsen

Kjentmannsposter 1996-1998

Høgesset, base for Milorg i 1944-45
Mjærskogkollen
, Sørmarkas høyeste topp
Kjentmannsposter 2000-2002 Kjentmannsposter 1994-1996
Slettåsen
Vardåsen bygdeborg i Ås
Breihella
 
Kjentmannsposter 1992-1994
 Sørmarka | Østmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Nordmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort