Stormarka | Nordvest | Sørvest | Nordøst | Oslomarka

Ankerfjella
Nansens vei. Elggravtjern er et av mange idylliske tjern på vei
mot "Frithjof Nansens Hotell" i Ankerfjella
. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

å Oslofolk tar turen sørøstover for turterrengets skyld. Det er gjerne sjø og strand som trekker tusener på tusener til landets sørøstligste utposter hver sommer. Men også Østfold har milelange skogpartier hvor vandreren kan la tankene flyte fritt og gå skauleis i time etter time uten å møte en levende sjel. Hit søkte pionerer som Frithjof Nansen og Peder Anker i sin tid, dypt inne i de samme skogene hvor ulven den dag i dag vandrer på kryss og tvers i grensetraktene mellom Norge og Sverige.

Ertemarka | Ankerfjella | Vestfjella | Indre Østfold | Hvaler