Den svimlende slukt nedtil gruben. Foto:EILIF EGGEN.

Molybdengruben i Sørumsåsen

ra molybdengruben i Sørumsåsen utvant man en kort periode et metalt som herder stål. Det omkringliggende område, kjent som Sørumslia, har lengre industrielle røtter. Mange steder kan man se mosegrodde grunnmurer og andre spor etter fordums økonomisk storhet her i de ytterste utkanter av Oslomarka, så langt mot syd at de nærmest er i Drammen.
Man kan kravle hit opp fra lavlandet i Lier, der det fra riksvei 282 er skiltet opp til Sørumslia. Men en bedre tur starter ved veibommen ved Myrvoll gård hvorfra det er ti minutters marsj til det vakre Skapertjern og ytterligere fem til gruben. Posten står ved gjerdet, ved den romantiske skogsvei.

Molybdengruben i Sørumsåsen var kjentmannspost i perioden 1998 til 2000.

Andre gruver og kulturminner | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker