Nå er du på tynn is, Stein!

Vårløsning. Sent i april slipper den siste isen taket ved Sotåsens fot. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

 

otåsen skiftet navn fra Grytåsen etter en skogbrann som raste over Østmarka i 1889. Turen hit inn via Østmarkkapellet byr påen flott runde om Langvannet som ligger ved foten av Sotåsen.
Selve toppen byr ikke på den store utsikten akkurat, men vandreren skimter faktisk Nordmarka med Kikuttoppen mellom trærne.
Vandrere som velger den østlige nedstigning mot blåstien i retning Sandbakken blir belønnet med fin utsikt mot Nord-Elvåga og de omkringliggende koller.
Det gamle navnet på åsen, Grytåsen, skal stamme fra en stor jettegryte. Men i dag er det få, om noen, som vet hvor gryta ligger.
Men at vi er på historisk grunn er det ingen tvil om. Landet vest for Elvåga ble besunget allerede av en norrøn skald, som kvad:

Or Elivågom
stokk eiterdropar
og voks til det jøtun vart;
våre ættir alle sitt upphav hev der,
di er slage altfor atalt

Ifølge standardverket "Østmarka" av Sigurd Senje, var nemlig opplyste mennesker allerede i gamle tider klar over at øst for Elvåga var det slutt på Civilisationen. Som han siterer Vavtrudnesmål videre:

Bur han i aust
for Elivågir,
hundvise Hyme,
ved Himilsenden.


Toppen. Den fortryllende utsikt fra Sotåsens grønnvokste topp mot Nord-Elvåga.

Sotåsen var kjentmannspost i perioden 1998 til 2000.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker