Har det vært jernvinne her, eller var det en gang en vandrer som måtte kaste stål for seg fordi han skimtet haugfolk på hi side av myra?

Knut A. Nilsen: Nordmarksboka

Stålmyra i Nordmarka
Prakt. Ved Stålmyra en uvanlig tidlig vinterdag i 2002. Fotos:MORTEN MØST


tålmyra er et kjent og kjært landemerke for skiløpere fra Stryken mot byen: Når vi kommer hit, betyr det at vi har lagt de siste oppoverbakkene bak oss. Mange har vel her tatt en hvil og hentet termosen frem. Når posten er slått opp midt på skiltstolpen er det kanskje i håp om å vinne nye sjeler for Kjentmannsmerkets sak? Men vi får håpe at kjentmannsposten her oppe også får folk til å se seg litt rundt på disse flotte myrene, som er mye større enn man får inntrykk av fra løypekrysset.
En høstlørdag kom jeg her forbi i terrenget sammen med dr. Eggen, Nordmarkens hviskende vind. Vi kom direkte fra Skinnskattberget på 550 meter, som troner i vest. Den første snø var akkurat kommet, altfor tidlig, og de siste høstfarger var ikke gått. De døende strå lå som skyer av gullstøv over marken. Fremrykningen over myr etter myr, gjennom mørke granholt og ut på nye gyldne myrer var magisk, intet mindre, på denne høyst uvanlige oktoberdag.
Siden har jeg også passert her på nattlig ekspedisjon sammen med dr. Schage, innehaver av doktorgraden i GPS og godt selskap under fullmånen.Se vår dogmefilm.

Start: Stryken, Hakadal
Kart: Oslo Nordmark
I nærheten: Anderstjernbekken | Skinnskattberget | Storhaugen | Hakkloa sag og mølle


Snøtur fra Stryken til
Skinnskatt og Stålmyra

Official geocaching site


Veipunkt. Et medlem av Kjentmannsmerkets Venner sjekker posisjonen ved passering Stålmyra en februarnatt.


Krysset på Stålmyra slik vi kjenner det - etter den lange oppturen fra Stryken.

Kjentmannspost fra 2002 til 2004.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe