Oslomarka | Stormarka

 • Almedalshøgda er en snill og vill ås nord i Nordmarka
 • Anderstjern , sentralt i store vannprosjekter i Nordmarka
 • Anderstjernbekken, som ble snudd men ikke omdøpt
 • Angstkleiva er en fryktet brattbakke i Lillomarka
 • Appelsinhaugen klassisk turmål nær Kobberhaughytta
 • Aschenbergseter ligger høyt oppe i lia over Sylling
 • Asdøljuvet skjærer dramatisk inn i Vestmarksveggen
 • Asdøltjern ligger elegant til langt vest i Vestmarka
 • Attogframsetra ligger dystert til - der veien sluttet
 • Auretjernsdammen er en stor demning sør i Krokskogen
 • Aurevannet forbigått akjønnhet i Lillomarka

 • Bakås i Østmarka har skanser som skulle holde svenskene unna
 • Ballangrudkollen ligger på Nordmarkas nordligste rand
 • Barlindhøgda tårner over Nordmarkas sentrale sjøer
 • Barlindåsen dominerer Maridalens sørøstlige partier
 • Benteplassen er en gammel finneplass langs Kongeveien
 • Bergensveien i Lillomarka imponerer med sin byggekunst
 • Bernhard Herres minne ligger på vei opp i Maridalsalpene
 • Bjørgesæterfjellet troner langt nord i Romeriksåsene
 • Bjønnehulen i Kjekstadmarka var mange jegeres prøvelse
 • Bjørnedelet er en dyp og vill kløft sentralt i Nordmarka
 • Bjørneputten bortgjemt tjern langt nord i Nordmarka
 • Bjørnejakt, minnet om den siste bamsen i Krokskogen
 • Bjørnsjøhelvete , fløternes mareritt og vandrernes fryd
 • Bjørnåsvarden storslått utsiktspunkt nord i Østmarka
 • Bleiktjern er et trivelig løypekryss sentralt i Lillomarka
 • BLEU-steinen mystisk gammelt merke i Krokskogveggen
 • Blåfjell i Kjekstadmarka har karakteristiske svaberg
 • Blåtjerngrana ruver diskret bak et vakkert Østmarksvann
 • Brennberget øst i Lillomarka hoverer over Nittedal
 • Brennåsen i Krokskogen har fin utsikt i mange retninger
 • Brunkollia byr på flott utsikt fra den egentlige Brunkollen
 • Bukkebekksteinen er Krokskogens svar på Skriverberget
 • Burås i Lillomarka ble flittig besøkt av I.H. Borrebæk
 • Burås i Vestmarka er en øde setervang langt nord
 • Busterudvangen er blant Romerikåsenes mange gamle setre
 • Butleren er en av de lange smale sjøer midt i Krokskogen
 • Byflakseter er en velhold vang vest på Krokskogen
 • Bysteinen (Linskjørka) er en merkestein øst i Nordmarka
 • Bygdeborg ved Maridalsvannet ,steinhard oldtidshistorie
 • Bøåsen i Vestmarka har mange flotte utsiktspunkter
 • Båhusseter, gammel seter og slippsted under krigen

 • Corona var kodenavn på radiogjeng som ble tatt i Maridalen
 • Celsius kafe var scene for Kjentmannsmenneskenes jul 2001

 • Daltjuven, store, lekker nordmarkssjø med litterær tradisjon
 • Damefallet heter en ualminnelig morderisk kneik i Vestmarka
 • Damsortungen er mottaker av en flott foss i Romeriksåsene
 • Danielshøgda, trippelgrense med tradisjoner i Krokskogen
 • Delefurua i Kjekstadmarka markerer opptil flere grenser
 • Djupdalsåsen er Skaugumsåsens mindre kjente slektning
 • Drammensbanen har sin egen kjentmannspost i Liers lier
 • Dyregraver i Bølgenmarka forteller om urtidens jaktmetoder
 • Dåstjern er en sjelden besøkt idyll dypt inne på Krokskogen
 • Elgtjern er en bitteliten og utsatt idyll i Sørmarkas randsone
 • Elneshøgda er en klassisk kjentmannspost østpå i Nordmarka
 • Engelstadvangen er en gammel setervang i Romeriksåsene
 • Eriksknarten, en klassisk, men sørgelig tilgrodd utsiktspost
 • Fagerliseter i Nordmarka var hovedkvarter for hjemmefronten
 • Fagervann, en perle for korttur og bading vest i Maridalen
 • Femputtsteinen er en merkelig formasjon ved Ringkollen
 • Finneflakseter er en forfallen vang vest på Krokskogen
 • Finnstad er den nordligste plassen i «Løvenskioldmarka»
 • Fiskelaustjern er et lite tjern i de nære strøk av Bærumsmarka
 • Finnerudseter ligger dypt inne på Krokskogen og er ikke lite nifs
 • Fjelaleiken Bernhard Herres Falkenberget nord for Hakklomana
 • Fjellfugleleiken vakkert tjern og myrlandskap sør i Østmarka
 • Fjellseter er en viktig seter med løypekryss langt inne på Krokskogen
 • Fjellsjøen lever opp til sitt navn og rykte nordøst i Nordmarka
 • Fjellsjøhøgda hoverer over sjøen med samme navn, vill og øde
 • Fleske-Lars' sommerhule tilholdssted for en gamledagers fredløs
 • Flyvraket ved Hansakollen dystert krigsminne i Maridalsalpene
 • Fortjernsbåten er en eldgammel seter sør for Hakklomana
 • Forfoten er et vann i Østmarka der ØX-gjengen har bygget benk
 • Fossen under Lille Gørja er en uforstyrrelig Nordmarks-idyll
 • Fosskollen skjuler en bygdeborg og utsikt 100 meter over E-18
 • Fredrikstad er en gammel plass under Bjertnes gård i Nittedal
 • Furumokollen er Maridalsalpenes trivelige lillebror

 • Galemyra der storfuglene bærer seg nordvest i Sørkedalen
 • Gampen er en riktig kjempeav en ås dypt inne i Vestmarka
 • Gaupekollen har det mange kaller Maridalsalpenes beste utsikt
 • Gaupestein er en kjempestor steinblokk i Sørmarkas hjerte
 • Gjerdrumsgjermenningen er en lang, smal og vakker innsjø
 • Gjerimosan er et prominent myrreservat i Romeriksåsene
 • Gjellebekkskansene er et slagsted for krig mot svenskene
 • Gjørudshaugen er en sjelden besøkt topp nord på Krokskogen
 • Glasåsen byr på flott utsikt mot Lier, Drammen og fjorden
 • Glåmene flotte myrer mellom Kobberhaugene og Sakariashytta
 • Godthalfske gruver, de. Et gammelt kulturminne i Lillomarka
 • Godtland, en gammel plass med god jord nord i Vestmartka
 • Gopletjernsåsen er en av de mange markante Sørkedalsalpene
 • Grasdalskollen reiser deg høy og dyster over Nordmarka nord
 • Grimsvannet er en elegant liten sjø langt nord i Nordmarka
 • Grimsvassputten ble innlemmet i vanntransport fra Gjerdingen
 • Grinderkollen er et av Østmarkas minst tilgjengelige områder
 • Grosetkollen byr på flott utsikt over Asker, Bærum og fjorden
 • Gruvebakken er en gammel ressurs for Nannestad og Gjerdrum
 • Gruvehøgda forteller om gammelt bergverk i Romeriksåsene
 • Gryta er et hemmelighetsfullt forskningsprosjekt i Lillomarka
 • Gyrihaugen er ofte blitt kalt «Krokskogens skjønne krone»
 • Gråberget i Krokskogen har god utsikt over Heggelivannene
 • Gråmagan, en klatrevegg på Kolsås og en gammel bygdeborg
 • Guriputten er en uventet idyll i gruvemiljø på Romeriksåsene
 • Gørjahytta OFAs hytte sør i Nordmarka er blitt serveringssted
 • Gåslungen og dammen foran den er kjent stoff for kanopadlerne

 • Hagaskjerpene var sete for kullutvinning i Bærumsmarka
 • Hakkloa sag og mølle er et gammelt kulturminne i Nordmarka
 • Hakklodammen der tømmerfløterne ikke tok noen sjanser
 • Hakklokalven har en gammel hengebru som landemerke
 • Hakklomana er den langstrakte åsen øst for Hakkloa
 • Hansakollen skjuler krigsminner og en sjelden sett utsikt
 • Haukerenna er et massivt byggverk fra tømmerfløtingens tid
 • Haveråsen har utsikten mange naboer i Vestmarka mangler
 • Heikampen troner prominent i Sørkedalsalpene
 • Helgehaugen, et hemmelighetsfullt medlem av 700-klubben
 • Hellebekkmyrene i Romeriksåsene
 • Huldreheim i Østmarka var de fines utfluktssted
 • Helgerentunnellen tømmer Helgerenvann ut i Myrtjern
 • Heksebergfjellet i Skedsmo ligger ganske for seg selv
 • Heksekostgrana på Guribrenna i Nordmarka har en rar topp
 • Hoho, en godt skjult motstandshytte fra krigens dager
 • Holtoppseter er en bortgjemt plass i Østmarka
 • Hornet spiller opp over Krokskogen og Lysedammene
 • Hyttetjern er en idyll i Nordmarka, men nesten uten hytter
 • Høgbrennåsen byr på unik utsikt over Hole og Tyrifjorden
 • Høgesset i Sørmarka så mange operasjoner under krigen

 • Ingvaldsflaten skjuler utløpet av en lang vanntunnell nordfra
 • Isfossen ved Bjørnetjern er blant de underligste steder i Østmarka
 • Jegersly var den innledningen til hytteliv i Oslomarka
 • Jettegrytene ved Dausjøen - naturfenomen i ukjent mark
 • Jomfruputten. vakkert tjern med vakkert navn i Lillomarka
 • Jordbærhaugen i Lommedalen har utsikt som få andre
 • Juthaugen, ukjent højdare blant Nordmarkas kjendiser
 • Jutulen i Romeriksåsenes østhelling har utrolig utsikt

 • Kampeknerten og Mørkreiåsen, Krokskogens Twin Peaks
 • Kamphaug, en nedbrent plass i lia ned mot Skjærsjøen
 • Søndre Karlshaug, fredet plett med storskog og småputter
 • Kastesteinene ved Ølja hedrer minnet over to som frøs ihjel
 • Kikuttoppen i Nordmarka, the one and only på 611 meter
 • Kjerkeberget i Nordmarka er det høyeste punkt i hovedstaden
 • Kjerkeberget i Krokskogen har også flott utsikt
 • Kirkebyvangen er blant Romeriksåsenes gamle setre
 • Kjerringkollen har flott utsikt over Heggelia og Oppkuven
 • Kjerka nær Katnosa har sitt navn etter en forbløffende stein
 • Knappnæring forteller om beinharde levevilkår i gamle dager
 • Kolleren er synlig fra alle kanter i den nordligste Nordmarka
 • Kolsås Nordre lever i skyggen av sin mer prominente broder
 • Konsta Gjerdrums kraftgate basert på tidlig ingeniørkunst
 • Korsbransbråten i Nordmarka var Abrahams hjem
 • Kobberhaugene er et flott utkikkspunkt nordover i Nordmarka
 • Kløftetjern er en skjult idyll i Østmarka
 • Kraftkollen på 481 m.o.h. er Vestmarkas høyeste punkt
 • Kristenseteråsen er en langstrakt utfordring i Østmarka
 • Kroken, en fraflyttet husmannsplass i Kjaglidalen
 • Kroktjerntunnellen, vanntunnell i Østmarka som stadig er god å ha
 • Kruttmølleåsen ligger i Svartskog med utsyn over fjorden og byen
 • Kulveitangen er en sagnomsust leirplass ved bredden av Bjørnsjøen
 • Kustein tårner høyt over Heggelivann
 • Kvernhusfossen, det hemmelighetsfulle juv ved Sandungen

 • Lamannshaugen, kjempen i det nordligste nord på701 m.o.h.
 • Langtjern og dens gamle dam er en severdighet under Oppkuven
 • Latinersteinen markerer Vestmarkas første merkede sti
 • Leikemyr var scene for flere containerslipp under annen verdenskrig
 • Liggeren ved Øyungen er blant Nordmarkas eldste plasser
 • Liseter i Østmarka ligger ugreit til på en ås, som navnet antyder
 • Lokedammen, en post med mye vann omkring i Krokskogen
 • Lortholkollen er det overlegne utkikkspunkt over Spålen
 • Lurikoia i Nordmarka ble benyttet av gutta på skauen
 • Lusevasan er en langstrakt perle av et vann i Lillomarka
 • Lyberga er toppen på Fagervannsåsen i Maridalen
 • Løkenseter i Østmarka er ikke så enkel å finne nå for tiden
 • Lårviktjern er en skjønnhet helt vest i Krokskogen
 • Malersteinen i Krokkleiva var standplass for mange kunstnere
 • Maridalsalpene, dronningdalens skinnende, takkete krone
 • Mellomkollen og Tømtekleivene som vandreren aldri glemmer
 • Merrahaugen er blant Lillomarkas mange gode utkikkspunkter
 • Midtkollen byr på urørt villmark midt blant i Maridalsalpene
 • Midtskoggranen i Krokskogen er blant sin arts aller røsligste
 • Midtskogsteinen, gammelt landemerke midt på Krokskogen
 • Milekoia forteller om gamle dagers kølabrenning i Vestmarka
 • Mjærskogkollen har gammelt tårn og flott utsikt over Enebakk
 • Moldkastet er et vakkert vann under Oppkuvens mørke vegg
 • Monsebråten er en av Krokskogens utallige gamle finneplasser
 • Morlikåsen, en Sørkedalsalpetopp som de færreste har sett
 • Mortvassåsen har en utsikt som ingen andre i Østmarka slår
 • Muttabrodammen ligger der Nordmarksvannet styrter mot Harestua
 • Myggheim er ditt nærmeste serveringssted i Vestmarka
 • Myrgruvefossen skaffet kraft til gruvedriften i Gjerdrum
 • Myrseter er blant Østmarkas aller eldste og våteste
 • Myrtjerndammen, der slangen slutter og helvete starter
 • Mønekollen troner over Losbymarka og dens mange sjøer
 • Mørkgånga er Oslomarka på sitt mest dramatiske
 • Møkkalitjern i Krokskogen; navnet skjemmer ingen
 • Målfossen har få sett på denne del av Katnoselvens bane
 • Måren, gammelt brannvakttårn på Nesodden

 • Nepptjern har så lav PH at det halve kunne vært nok
 • Nibbitjern, velkjent vannhull i Krokskogen
 • Nordkleiva i Krokkleivas skygge er et gammelt slagsted
 • Nordseter på Krokskogen - vakrere enn andre steder?
 • Nysetergruvene nær Grua er blant Romeriksåsenes mange kulturminner

 • Oppbrennerbonn er en Vestmarks-post mange har gått skoa av seg på
 • Oppegårdskollen er en av Romeriksåsenes mange markerte profiler
 • Oppkuven er blant Oslomarkas høyeste og lengste åser
 • Oppsalseter er et lite serveringssted på Lierskogen
 • Orremåsan er en stor myr og gammelt slippsted i Sørmarka
 • Oslomeridianen går rett ved Lille Åklungen og Lynhytta
 • Otertjernene i Krokskogen tjente som tømmerfløternes nødløsning
 • Ovatjønn er en bortghjemt idyll i Romeriksåsne

 • Paradiskollen har sterk utsikt over Romeriksåsene og Nittedal
 • Pershusfjellet i Nordmarka er mange turmenneskers favoritt
 • Pipestein i Krokskogveggen er et dramatisk naturfenomen
 • Pipra Romeriksåsenes hjerte i Johannes Dahls klassiske beskrivelse
 • Plåterudsetertjern, utvisket kulturminne i Østmarka
 • Port Arthur, gammel tømmerløype ved Tverrsjøen
 • Porten gjennom Kikutmassivet er blant det gjeveste i Nordmarka
 • Presthytta byr på koselig OOT-losji i dypet av Krokskogen
 • Puttmyrene, vannskillet som skjuler Akerselvens kilder

 • Ramstadslottet regnes som Østmarkas tak og en god utsikt
 • Ramsåskastet har storslått utsikt over Bærum og Kolsås
 • Rankedalen, den smale dal i Nordmarka som få har sett
 • Raudløkkollen er et av de fineste utsiktspunkter over Maridalen
 • Retthellseter i Krokskogen er en av Oslomarkas best bevarte
 • Revlikollen er en gammel kjentmannspost i Lillomarka
 • Revshammeren troner over Katnosa, og har en berømt nabo
 • Ringiåsen er en langstrakt, hemmelighetsfull rygg i Vestmarka
 • Ringkollen nord i Krokskogen er en av markas fem 700-metere
 • Risfjellkastet er en mystisk vestmarksås med bronsealderrøyser
 • Ristirauvfjellet, den snauklipte skalle lengst nord i Nordmarka
 • Roenseter, der hyttefolket rykket inn da seterjentene stakk
 • Roenseterhøgda har nok mange sett, men få besøkt
 • Rolighaugen er blant de mest markante og minst kjente i Nordmarka
 • Rudsvangen i Romeriksåsene er en øde setervang som få har sett
 • Ruggesteinen er en naturfenomen i Krokskogen nær Øyangsrøysa
 • Rughaug er en vakker, men lite kjent topp i Krokskogen
 • Rundkollen troner på Romeriksåsenes tak og har rikt rundskue
 • Røvarkula er en hemmelighetsfull halvkuleås i Lillomarka
 • Røverkollen er et flott utkikkspunkt over Lillomarka
 • Råkollen er en lett gjenkjennelig profil i Sørkedalsalpene
 • Råsjøen er Thomas Fearnleys hemmelighet i Romeriksåsene

 • Sagfossen skaffet kraft til Rustadgårene i Vestmarka
 • Sandbekkmana byr på flott utsikt over Krokskogen og Nordmarka
 • Sandbekkrøysa er et gammelt grensemerke nær Vesle Sandungen
 • Sandungskollen er lett kjennelig fra mange kanter av Nordmarka
 • Sandviksdalen skjærer vei mot Helgeren i dypet av Nordmarka
 • Sandvikshytta er det nye serveringsstedet ved Katnosas bredd
 • Skarpsnoåsen sjelden besøkt område helt vest på Krokskogen
 • Skaugumsåsen i Vestmarka byr på kongelig utsikt over bygdene
 • Skinnskattberget troner på 550 høydemeter i Nordmarkas hjerte
 • Skjennungsåsen frembyr klassisk utsikt, men er sjelden besøkt
 • Skosliteren, vandringsvei til Ramsåsen, lever opp til sitt navn
 • Skotjernsfjellet er en lite besøkt del av Romeriksåsene
 • Skotta, kanal i Krokskogen der vannveien til Sørkedalen ble snudd
 • Skriverberget i Bærumsmarka bærer århundrenes signaturer
 • Skuta, Bærumsmarkas utropstegn mot sørøst
 • Skysskaffertjern, spøkelsesaktig idyll ved Sandungens sørbredde
 • Slakterkleivene i Nordmarka har mange ski- og benbrudd på rullebladet
 • Slengfehøgda er en fordums kjentmannspost i Lillomarka
 • Sletthellene er navnet på et gammelt steinbrudd i Kjekstadmarka
 • Sloradammen i Sørkedalen var viktig for tømmerfløtingen
 • Smeddalen er et naturreservat i dypet av Krokskogen
 • Smedmyrkollen fører en anonym og ensom tilværelse i Nordmarka
 • Slåttmyrene er særegen vårmark i Krokskogen
 • Smalgjermenningen og dens gigantiske klopp er post i Romeriksåsene
 • Snellingen i Romeriksåsene er en forbløffende seter
 • Snellingsrøysene, gammel gravrøys der storfolk hviler
 • Solfjellstua var en serveringssted i Bærumsmarka, som brant ned
 • Sotåsen i Østmarka fikk sitt navn under en storbrann
 • Sotåsen i Sørmarka fikk også sitt navn etter at det brant der
 • Spinneren er en bratt ås i Østmarka med en mystisk bauta
 • Spålsberget med 360 grader utsikt - når det ikke stormer
 • Spålselva er kanopadlernes paradis - men fin å gå langs også
 • Steindalen i Vestmarka er trang, vill - og full av stein
 • Steinvollseter ligger vilt til nær Spålen og Styggedalen
 • Stemnålstjern er en nesten ukjent idyll dypt inne på Krokskogen
 • Stikkvasskollen i dypet av Hurum er vel verd en avstikker fra Oslomarka
 • St. Jørgenskastet i Krokskogen forteller om tømmerdrift med snarveier
 • Storfurua på Romeriksåsenes østkant troner over Nannestad
 • Storhaugen er blant de tause koller som hoverer over Trehørningen og Hakloa
 • Stubberudseterhøgda er en for mange ukjent størrelse i Sørkedalsalpene
 • Stubdalskampen eller Lushaug har flott utsyn over Ringerike
 • Stunneråsen i Sørmarka er en gammelpost i trivelig furuskog
 • Styggevannet er usedvanlig utilgjengelig, selv til Østmarka å være
 • Stålmyra, hendig løypekryss og smellvakre myrlandskaper i Nordmarka
 • Svaraberget nordøst i Nordmarka gir svar på tiltale
 • Svartberget ved Råkollen skuffer ikke sliterne fra Sørkedalen
 • Svartorgruben i Nordmarka er et gammelt kulturminne
 • Svarttjernshøgda, Oslomarkas høyeste punkt på 717 meter
 • Svarvestolsbrenna forteller om gammelt håndverk i Østmarka
 • Sætertjern er blant Romeriksåsene aller grommeste, året rundt
 • Svartåsen i Østmarka var scene for kjærlighet og smørbrød
 • Svenskeveien, de fineste fines turvei i sørvest i Krokskogen
 • Sæteren er barnas - og DNT OOs - storstue i Bærumsmarka
 • Sølvvika i Helgeren skjuler dyp, mørke hemmeligheter
 • Søndre Ramndalen var scene for drift av sink og kobber
 • Søndre Skytten forteller om gamledagers sagbruk i Østmarka
 • Sørskogen, serveringssted i Lillomarka med skikkelig stemning
 • Sørumsåsen molybdengrube, gammel industri i Kjekstadmarka
 • Søttjerndalen i Krokskogen var scene for Kampen-folkets bjørnejakt

 • Tjuvstuåsen er et kjent landemerke for østmarksvandreren
 • Tjæregrashøgda er Bærumsmarkas høyeste topp
 • Tonekollen mener mange er Østmarkas aller vakreste
 • Torkilstuhøgda er en av de store, sentrale åsene i Lillomarka
 • Torvtørkehuset i Vestmarka vitner om gamledagers småindustri
 • Trangeberga er karakterstiske fjellformasjoner i Kjekstadmarka
 • Trehørningen er et vakkert og hemmelighetsfullt vann i Nordmarka
 • Trollvanna er en utbyggingstruet idyll i Østmarka
 • Turteråsen gror til etter storbrannen for noen år siden
 • Tyrigravåsen er en furukledd, hyggelig kolle i Sørmarka
 • Tømmerås er ikke høyest i Østmarka, men i hvert fall i Ski
 • Tørrgranåsen er en utfordring nord i Østmarka
 • Ut mot havet - klisje som er veldig sann på Raumyrfjell i Hurum

 • Valbekkfossen i Krokskogveggen er det ikke mange som har sett
 • Vardåsen i Kjekstadmarka synes godt fra mange kanter
 • Vardåstjern, hemmelighetsfull idyll høyt oppe i Romeriksåsene
 • Vardåsen i Kjekstadmarka byr på mektig utsikt over Østlandet
 • Variskollen Borrebæks klassiske tekst om en tur fra Varingskollen
 • Venehaugene på Bislingflakenes best skjulte hemmeligheter
 • Vestergyllen i Vestmarka har fin utsikt mot Tyrifjorden - hvis man leter litt
 • Verpåsen i Sørmarka er rikt på utsikt og krigsminner
 • Vettakollen frembyr en klassisk utsikt over byen og fjorden
 • Vidvangen, utsiktspunkt og landemerke i Krokskogen
 • Vikstjernkoia er et nytt lite kikk-inn i Østmarka
 • Vossekneika ved Skjennungen forteller om skihoppingens pionertid
 • Vrangen slanger seg speilblank og vakker mellom Romeriksåsene

 • Økriseter i Nannestad har fått nytt liv
 • Ørfiske og dets demning dominerer Nordmarkas sørøstlige hjørne
 • Østbyvangen i Romeriksåsene har lenge ligget øde
 • Øskjevallseter er kanskje Krokskogens mest særpregede
 • Østernvann, demningen - kjent og kjært turmål for østbæringer
 • Østernvann, kløfta ved - sjelden besøkt canyon og kjentmannspost
 • Øvre Blanksjø, idyll mellom Sognsvann og Store Åklungen
 • Øyungskollen er den vestligste av Maridalsalpene
 • Øen i Bjørnsjøen var to luringers hemmelige paradis

 • Åborbekken forsynte i sin tid Østerenvann med ekstra dråper
 • Åklungen (Lille) holdes på plass av en av Nordmarkas høyeste demninger
 • Åssjøbrenna byr på flotte utsikter lengst nord i Nordmarka

  Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
  Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Send et postkort | Bokkafe